Разширение и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Девня

Разширение и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Девня

Година: 2014

Статус: Текущи проекти

Програма: Други

Основни дейности по проекта:

По проекта се предвижда изпълнението на следните дейности: 

  • Строително-монтажни работи;

  • Строителен надзор;

  • Одит;

  • Публичност

Документи: