Проект Подобряване ефективността на Общинската администрация-Девня

Проект Подобряване ефективността на Общинската администрация-Девня

Година: 2013

Статус: Реализирани проекти

Програма: Оперативна програма Административен капацитет 2007-2013

Документи: