Владимир Ненков

Име

Владимир Ненков

Дата на раждане

15 декември 1982

Позиция

Председател на Общински съвет Девня

Имейл

[email protected]

Телефон

0519/470-18

Телефон

0897/873373

Семейно положение

не семеен

Образование

Висше образование

Допълнителна информация

Средно - специалност "Електрообзавеждане на промишлени предприятия" 
Висше - Технически университет, гр. Варна специалност- "Електроенергетика"

Правомощия на Председателят на съвета: 

1. свиква съвета на заседание; 

2. ръководи подготовката на заседанията на съвета; 

3. ръководи заседанията на съвета; 

4. координира работата на постоянните комисии; 

5. подпомага съветниците в тяхната дейност; 

6. представлява съвета пред външни лица и организации.