НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА ДЕВНЯ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В

Документ