Решение №967 от 17.07.2020г. на Административен съд Варна

Документ