Решение №853/23.04.2018 на Административен съд-Варна относно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяне от Община Девня

Документ