Решение №745 от 31.05.2021г. на Административен съд Варна относно Наредба за обществения ред в Община Девня

Документ