Решение №547 от 28.04.2020г. на Административен съд Варна относно Наредба за управление на отпадъците в Община Девня

Документ