Решение №2380 от 09.12.2019г. на Административен съд Варна относно Наредба за обществения ред в Община Девня

Документ