Решение №1937 от 02.11.2017г. на Административен съд Варна относно Наредба за рекламната дейност на територията на Община Девня

Документ