Решение №1563/17.07.2018г. на Административен съд - Варна

Документ