Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Девня, съгласно чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО

Документ