Наредба за управление на общинските пътища (Отменена с решение №1563/17.07.2018г. на Административен съд-Варна)

Документ