НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА ВИСОКИ СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Документ