НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ

Документ