Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл. 225а, ал.1 от ЗУТ на територията на община Девня

Документ