Читалища

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА 1900“

Адрес: гр. Девня, бул. “Съединение“ № 165
Секретар: Дарина Кирилова
За контакти: 0897/898900

През 1900 година местни родолюбци, водени от любовта към родния край и желанието да се поддържа пламъка на знанието и традициите основават читалище “ Просвета “, гр. Девня. Тяхната осъществена мисия е богатата история и днешния ден на читалището и ако изворите, реките и езерата са символ на уникалната ни природа, то читалището ни е символ на нашата вековна култура, истинско огнище за съхраняване на националното самосъзнание, център за развиване и подпомагане на любителското художествено творчество, за усещане магията на словото, и песента, средище на празненства, концерти и чествания.

Библиотеката при читалището - място за социални контакти, четене и забавление.

Традиционно библиотеката е в основата на дейността, развиваща се в читалището. Тя е институцията, която съсредоточава в себе си усилията за събирането и организирането на информация с местно значение и осигуряването на широк, равен и демократичен достъп до нея. Акцентите в съвременната библиотека са изместени и тя от място за съхранение на книги се превръща в социално пространство, където потребителите се срещат при четене или сърфиране в мрежата.

Да бъдем достъпни, полезни и интересни-това е мотото ни в работата с потребителите на библиотеката към НЧ”Просвета1900” гр.Девня. Развитието на информационното общество и прилагането на информационните и комуникационните технологии в библиотеката ни изправят пред редица професионални предизвикателства.Програма „Глоб@лни библиотеки”  ни  осигури компютърна техника и благодарение на нея можем да предоставим на ползвателите си безплатен достъп до интернет.Това е  една от   причините да се засили интереса към библиотеката,  другата е  старанието на библиотечния персонал да  закупуваме нова литература.Страницата на читалищната библиотека  в социалната мрежa: biblioteka_devnya отразява  дейността ни своевременно и предоставя възможност на читателите ни да зададат въпроси или да направят справка за интересуващата ги литература или тематика.Библиотечния персонал провежда консултации и  индивидуални обучения на ползвателите.Темите на обученията са базови познания за работа с компютър,Работа с конкретен софтуер(MS Windows, MS Word, Excel, Power Point).Търсене на информация в интернет, ползване на социални мрежи, търсене на информация за свободни работни места, оформление на автобиография, кандидатстване през интернет.

Културния календар на библиотеката е съобразен с важни национални и местни събития, голяма част от планираните мероприятия са  насочени  към детската и младежката аудитория. Целта ни е да приобщим повече деца, като открием пред тях мъдростта от книжките, да стимулираме тяхната креативност и  въображение. Да развиваме заложбите им с различни творчески изяви-конкурси, изложби, литературни четения, драматизации, приложни изкуства, пътешествия, фотографии  и др.Наша е задачата да опазим духовните ценности да предадем на малките и подрастващите любовта към книгите-независимо от техния вариант-електронен или книжен, почит към българщината, уважение към личността.

      Много са успехите на художествените колективи завоювани през годините – първи награди и златни отличия от национални форуми . Златен плакет и първа награда от националния фолклорен събор “ Рожен 2009 “, Златен плакет „Копривщица 2010” за танцова формация „Хоро”, Златен плакет за младия гайдар Станислав Христов, първи награди и специални отличия от Националния фестивал ”Диньо Маринов” –гр.Варна, „Гайдарски ритми”-гр.Нови пазар,Фолклорен празник ”Като жива вода”-гр.Суворово, „Листопад на спомена”-гр.Варна и международни изяви. В настоящият творчески летопис гордост за читалището са :

·         Вокална група за градски песни и шлагери “ Чар “

·         Младежка фолклорна формация “ Изворче “

·         Мъжка певческа група “ Родолюбци “

-         Женска певческа група "Девненка"

·         Танцова формация "Марциана"

-         Девненска коледарска група

 

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ-1927,  Девня“

 

Адрес: гр.Девня, кв.“Повеляново“, ул. „Рила“ №3

тел: 0519 928 38, e-mail: [email protected]

Секретар: Катя Георгиева

Народно читалище „Съзнание-1927, Девня“, кв.“Повеляново“, гр. Девня е създадено през 1927 година в старото селоМарково от шепа ентусиасти, които първо събират книги и създават библиотека, а след това и театрален състав. През 1962-3 г. със собствени сили и средства читалищните членове построяват сграда на читалището, която по- късно е предоставена на ОбщинаДевня и в момента НЧ“Съзнание-1927, Девня“ се помещава в Общински младежки дом.

През 1967 г., когато Девня е обявена за град, с.Повеляново /с.Марково/ влиза като втори по големина квартал и НЧ“Съзнание-1927, Девня“ поема функциите на един от водещите културни институти в общината.

Библиотеката разполага с над 9500 заглавия от художествена и специализирана литература и обслужва квартал с население около 2400 души от различен етнически произход.

От създаването си до наши дни читалището издирва, съхранява и възпроизвежда българските народни традиции и обичаи, за да ги предава на поколенията.

Художествената самодейност е с богати традиции в Повеляновския край.В читалището се развиват успешно женски народен хор, детски танцов състав, театрален състав, мъжка и женска група за автентичен фолклор и индивидуални изпълнители на народни песни, които печелят награди от престижни национални и регионални фолклорни събори, сред които звание „Първенец“,звание „Отличник“ и златен медал от национален събор на народното творчество „Копривщица – 2000 и 2010 г.“, награда на Министерство на финансите за цялостно творчество и „Селище – пазител на българската народна носия и българския фолклор“ с. Рибарица – 2011 г. и много други.

Самодейците на читалището всяка година ревностно съхраняват и ежегодно пресъздават обичаи от християнския празничен календар като „Бабинден“, „Петльовден“, „Трифон Зарезан“, „Лазаровден“, „Великден“ и „Никулден“.

В НЧ“Съзнание-1927, Девня“ е подредена етнографска експозиция от битови предмети и народни носии, дарение от населението на квартала.
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1910” село Падина

 

Секретар: Диана Арабаджиева

Телефон: 0519/ 34446

Народно читалище „Васил Левски 1910” се намира в село Падина. То е създадено през 1910 г. от група учители начело с учителя Наумов. Още от тогава пламва първата искра за създаване на самодайни състави. През 1946 г. се създава женска група за афтентичен фолклор, която съществува и до днес. Традицията се предава и до днес, като огънят не престава да гори в сърцата на самодайците.

Нчма празник на художествената самодайност, на общинско или областно ниво, където колектива да не участва и да не завоюва призови места. Свидетелство за това са грамотите и медалите.

За запазване на традициите на село Падина е създадена музейна сбирка от старинни облекла и предмети, непознати за младото поколение. Читалището е взимало участие във всички големи национални събори – Копривщица, Рожен, както и на международната сцена.

В читалището в настоящия момент съществуват и развиват дейност:

- Женска певческа група

- Група за народни обичаи

Традиционните празници, които организира читалището са:

- Ден на родилната помощ

- Ден на лозаря

- Празник на село Падина

- Великденски празници

- Коледни празници

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ“

 

Адрес: с. Кипра, Община Девня
Секретар: Дияна Найденова 
За контакти: 0519/ 93125

Народно читалище “Христо Ботев “ с. Кипра е създадено и именувано на 4.12.1927 г. по инициатива на учителя Георги Калчев. През 1929 г. е оземлено с 30 д-ра обработваема земя. По настоящем същата е отново във владение на читалището. През 1936 г. читалището става член на Съюза на читалищата в България и след дарение на 200 тома литература от същия се поставя началото на библиотечното обслужване. Днес читалището е член на възстановения Съюз на народните читалища в България.

      Днес НЧ “Хр. Ботев“ се помещава в собствена двуетажна сграда построена през 1962 г. Има киносалон – 250 места. Библиотеката обслужва 100 читатели от малки до възрастни. В читалището в настоящият момент съществуват и развиват своята дейност:

 • Женска певческа група
 • Група за коледарски песни
 • Група за лозарски песни
 • Ансамбъл „Кипра”
 • Клуб за народни хора”Кипренки”
 • Танцов състав юноши”Кипренче”
 • Детски танцов състав от 5-12г.
 • Детска театрална трупа
 • Мъжка певческа група за автентичен фолклор
 • Смесена певческа група

  Всички групи при читалището са носители на много награди от участия във фестивали. Като  Ансамбъл „Кипра” читалището има международни изяви. През 2013г. се представи блестящо на МФФ в гр.Лозница Р. Сърбия.

 Традиционни празници, които организира читалището са :

 • Ден на родилната помощ / Бабинден /
 • Деня на лозаря / Трифон Зарезан /
 • Лазаруване
 • Празник на село Кипра – 24 май
 • Коледни празници

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”

 

Адрес: гр. Девня, кв. "Река Девня", ул. "Васил Могиларов" № 1а
Секратар: Тодорка Узунова
За контакти: 0899203721, е-mail: [email protected]

          Народно читалище “Отец Паисий” е основано през 1928 година. Сградата е разположена в близост до “Вълшебен извор” и Музея на мозайките. Читалището е единствен културен институт в квартала, който разпръсква искрата на родолюбието и винаги е играло водеща роля в културния ни живот с постоянния си стремеж да задоволява духовните потребности и търсене на населението.

          Народно читалище “Отец Паисий” е притегателен център за стари и млади хора и най-вече за децата. Най-важното звено за разпространение на знания в читалището е библиотеката. Библиотечния фонд се състои от 15126 тома художествена литература, а регистрираните читатели са 118. Художествената самодейност е също важна форма в работата на културната ни институция. Разполагаме с женска певческа група, група за изворен фолклор с ръководител Николина Славова и група за стари шлагери, както и битов оркестър с ръководител Валентин Добрев.

         От девет години ние се занимаваме със селски туризъм, а от четири години работим целогодишно с туристи. Работата с децата е най-възловото ни звено. Имаме кръжок по рисуване. Предстои да бъде открито и неделно училище. Имаме и школа за народни танци с художествен ръководител Добринка Иванова.