ФОНДАЦИЯ "ФЛОРИ РУДАРИЛОР"

Фондация “Флори Рударилор” със седалище гр. Девня и адрес на управление: кв. “Повеляново”, ул. “Припек” бл. 7, вх. “А”, ет.3, ап.8 е фондация с обществено полезна дейност.

     Цел: Интеграция на малцинствените групи в региона: 

 • Съхраняване на малцинствената култура и насърчаване на социализацията на млади хора от различни етнически общности; 
 •  Създаване и прилагане на обучителни програми с оглед социална и трудова адаптация на представители на малцинствените общности в региона; 
 •  Взаимодействие с местните власти при решаване на конкретни проблеми на младите представители на етническите общности в региона; 
 •  Повишаване на степента на информираност отностно европейските практики и политики за запазване на културната идентичност на малцинствата в района; 
 • Създаване и реализиране на съвременни проекти и програми в областта на интеграция на малцинствата в региона;
 • Установяване на контакти с обществени, правителствени и частни огранизации с цел набиране на субсидии и помощи за дейността си.

Фондацията се управлява от ПРЕДСЕДАТЕЛ и се представлява от: ВЕРГИНИЯ МИТЕВА ВАСИЛЕВА едновременно с това е и председател на Управителния съвет.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 1. Председател – Вергиния Митева Василева – GSM:0899647178; 0899676172; 0887449686; 
 2. Заместник председател – Виолета Иванова Неделчева
 3. Втори зам.председател- Иван Илиев Иванов- GSM:0899736779 ;
  и членове:
  • Динко Георгиев Иванов- GSM: 0898549488
  • Даниела Павлова Мирчева

СЪВЕТ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ:

 1. Вергиния Митева Василева
 2. Иван Илиев Иванов
 3. Василка Стефанова Стоянова
 4. Пламен Пенчев Тодоров
 5. Динко Георгиев Иванов
 6. Димо Недялков Димов
 7. Васил Костов Неделчев
 8. Васил Димитров Иванов
 9. Виолета Иванова Неделчева
 10. Павел Мирославов Мирчев
 11. Даниела Павлова Мирчева