Телефонен указател

 

Телефонен указател

 

Телефонен указател

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

  E-mail

Кмет

Свилен Шитов

47077

 

Заместник кмет

Донка Йорданова

47020

 

Секретар

Елка Драгулева

47027

 

Кмет на кметство Кипра

Милена Гагова

34447

 

Кметски наместник на кметство Падина

Ивелина Йоргакиева

 

 

 

Длъжности на пряко подчинение на кмета на общината

Секретар МКБППМН

 

47035

 

Служител по сигурността на информацията

 

47067

 

Финансов контрольор

Руска Василева

47023

 

Финансов контрольор

Николина Караджова

47023

 

Главен архитект

Симеон Георгиев

47049

 

Главен експерт Човешки ресурси

Мария Димчева

47039

 

Специалист

Миглена Василева

47011

 

 

Дирекция „Административно, информационно и правно обслужване”

Отдел „Административно, информационно и правно обслужване“

Началник отдел

Петър Петров

47066

 

Специалист правни въпроси

Мария Петрова

47029

 

Специалист деловодство

Светла Борисова

47055

 

Главен специалист ГРАО

Елена Христова

47036

 

Специалист ГРАО

Диана Иванова

47037

 

Специалист (кадастър)

Анка Стратева

47028

 

Специалист връзки с обществеността

Диана Стоева

47025

 

Тех. Сътрудник ОбС

Росица Димитрова

47017

 

 

Дирекция „Финанси и счетоводство, „Местни данъци“, „Образование, култура и хуманитарна дейност“; „Устройство на територията“, „Транспорт и собственост“, „Екология, чистота, инспекторат“

Отдел „Финанси и счетоводство, „Местни данъци“, „Образование, култура и хуманитарна дейност“

Началник отдел

Кънчо Минчев

47040

 

 

Сектор „Финанси и счетоводство“

Старши счетоводител

Станка Лазарова

47042

 

Счетоводител

 

47043

 

Касиер-счетоводител

Йорданка Цонева

47038

 

 

Сектор „Местни данъци и такси“

Началник сектор

Марияна Ганчева

47050

 

Главен експерт

Яни Георгиев

47051

 

Специалист, инспектор

 

47051,47053

 

Специалист – касиер местни приходи

Иринка Христова

47052

 

 

Сектор „Образование, култура и хуманитарна дейност“

Експерт „Култура и образование

Жанета Димитрова

47035

 

Специалист

Мая Добрева

47021

 

Специалист „Интеграция на малцинствата“

Гьонюл Салимова

47021

 

Специалист „Спорт и туризъм“

Станислав Кръчмаров

47025

 

 

Отдел „Устройство на територията, „Транспорт и собственост“

Сектор „Устройство на територията“

Началник сектор

Галина Димитрова

47045

[email protected]

Главен експерт

Анелия Димитрова

47044

[email protected]

Главен експерт и Специалисти

Ивелина Георгиева

Лидия Колева

47047

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

Сектор „Транспорт и собственост“

Експерт

Димитрина Щерева

47062

 

Специалисти

 

47063, 47076

 

 

Отдел „Екология, чистота, инспекторат“

 

Сектор „Екология, чистота“

Началник сектор

Нели Павлова

47060

 

 

Сектор „Инспекторат“

Главен експерт

Николай Корназов

47061