Съобщение относно изхвърлянето на строителни отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

 

Забранява се изхвърлянето на строителни отпадъци на площадките за временно съхранение на биоразградими отпадъци, разположени на територията на общината.

При констатиране на виновните лица, на същите ще се налага санкция съгласно чл. 108, ал. 1, т. 1 от Наредба за управление на отпадъците на Община Девня.

                         

  От общинска администрация