Сигнали и предложения

Сигнали и предложения

Официален адрес за кореспонденция:

България, гр. Девня, бул. "Съединение" 78 

 

Телефон: 051947011

 

На електронен адресkmet@devnia.bg , може да се подават сигнали, жалби, предложения, вкл. със снимков материал. Подадените сигнали, жалби и предложения се завеждат в деловодната система на Община Девня, а подателите получават отговор за предприетите действия  по електронен път или на заявен от тях адрес.