Решение № 93-МР за обявяване на резултатите от местен референдум