Ремонт спира автомобилното движение през жп прелеза на пътя от Пристанище Варна Запад към "Олива" на 3-ти декември

Поради предстоящия ремонт на железния път в района на прелеза по железопътната връзка между гара Разделна и Пристанище Варна Запад преминаването през общинския път VAR2135/VAR1132 в Девня ще бъде преустановено в интервала от 09.00 до 12.00 часа. Ремонтните работи ще се проведат в условията на влаков "прозорец".
Те включват демонтаж на прелезната настилка, планиране на баластовата призма и подбивка на железния път с тежка пътна механизация. Именно това налага да се преустанови за кратко преминаването на автомобили през прелеза, съобщават от Национална компания Железопътна инфраструктура.