Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ за 2019г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2

 

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

РЪКОВОДСТВО

 

1

Свилен Шитов

кмет

12.06.2020 г.

файл декл.

2

Донка Йорданова

зам.-кмет

12.06.2020 г.

файл декл.

3

Елка Драгулева

секретар

21.05.2020 г

файл декл.

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА

 

4

Симеон Георгиев

гл.архитект

13.04.2020 г.

файл декл.

5

Руска Василева

Фин. контрольор

30.04.2020 г.

файл декл.

6

Николинка Караджова

Фин. контрольор

21.04.2020 г.

файл декл.

7

Ивелина Йоргакиева

кметски наместник село Падина

14.05.2020 г

21.05.2020 г.

файл декл.

ОТДЕЛ АИПО

 

8

Петър Петров

Началник отдел

12.05.2020 г.

файл декл.

9

Мария Петрова

Специалист правни въпроси

22.05.2020 г.

файл декл.

10

Светла Борисова

Специалист деловодство

20.05.2020 г..

файл декл.

11

Елена Христова

гл. специалист ГРАО

09.04.2020 г.

файл декл.

12

Диана Иванова

Специалист ГРАО

09.04.2020 г.

файл декл.

13

Галин Господинов

Специалист ИТ

14.04.2020 г.

файл декл.

14

Анка Стратева

специалист

15.04.2020 г.

файл декл.

15

Станислав Кръчмаров

Специалист ВО

26.05.2020 г.

файл декл.

16

Миглена Василева

Специалист

27.05.2020 г.

файл декл.

17

Елена Трушева

Специалист

30.04.2020 г.

файл декл.

ЗВЕНО ЧЛ. 29 ЗМСМА

 

 18

Росица Димитрова

 Технически сътрудник ОБС Девня

09.04.2020г.

файл декл.

ОТДЕЛ ФСМДТОКХД

 

19

Кънчо Минчев

Началник отдел

05.05.2020 г

05.06.2020 г.

файл декл.

20

Станка Лазарова

ст. счетоводител

15.06.2020 г.

файл декл.

21

Марийка Гачева

ст. счетоводител

21.04.2020 г.

файл декл.

при освобождаване

22

Кремена Антонова

счетоводител

08.04.2020 г.

файл декл.

23

Яница Миланова

счетоводител

23.04.2020 г..

файл декл.

24

Мария Георгиева

счетоводител

08.05.2020 г.

13.05.2020 г.

файл декл.

 

25

Йорданка Цонева

Касиер-счетоводител

09.04.2020 г.

28.04.2020 г.

файл декл.

26

Марияна Ганчева

Началник сектор

23.04.2020 г.

10.04.2020 г.

файл декл.

27

Яни Георгиев

 Главен ексепрт

23.04.2020 г.

файл декл.

28

Наталия Дрожжова

специалист

11.05.2020 г.

файл декл.

29

Павлина Иванова

специалист

27.04.2020 г.

файл декл.

30

Иванка Георгиева

Инспректор МДТ

23.04.2020 г.

файл декл.

31

Александра Златева

специалист

08.04.2020 г.

файл декл.

32

Иринка Христова

специалист

20.05.2020 г.

29.05.2020 г.

файл декл.

33

Мая Добрева

специалист

09.04.2020 г.

файл декл.

34

Гьонюл Салимова

Специалист ИМ

11.05.2020 г.

файл декл.

35

Жанета Димитрова

Експерт култура и образование

11.05.2020 г.

файл декл.

СЕКТОР УТ

 

36

Галина Димитрова

Началник сектор

10.04.2020 г.

файл декл.

37

Ивелина Василева

главен експерт

10.04.2020 г.

файл декл.

38

Недка Цонева

Специалист

22.04.2020 г.

09.04.2020 г.

файл декл.

39

Лидия Колева

специалист

10.04.2020 г.

файл декл.

40

Анелия Димитрова

главен експерт

01.06.2020 г.

файл декл.

Сектор ТС

 

41

Димитрина Щерева

експерт

13.04.2020 г.

файл декл.

42

Радка Бончева

специалист

10.04.2020 г.

файл декл.

43

Севдалина Урумова

специалист

08.04.2020 г.

файл декл.

44

Адрияна Андреева

специалист

13.04.2020 г.

файл декл.

45

Савка Василева

Специалист

08.06.2020г.

файл декл.

46

Ваня Георгиева

специалист

21.05.2020 г.

файл декл.

СЕКТОР ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА; СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

 

47

Нели Павлова

Началник сектор

09.04.2020 г.

10.04.2020 г.

файл декл.

48

Милена Георгиева

специалист

28.05.2020 г.

файл декл.

49

Николай Корназов

гл. експерт-еколог

10.04.2020 г.

файл декл.

50

Ангел Йорданов

инспектор

14.05.2020 г.

файл декл.

51

Георги Димитров

специалист

15.05.2020 г..

файл декл.

52

Станимир Радев

Специалист

15.05.2020 г.

файл декл.

53

Женя Радева

инспектор

14.05.2020 г.

21.05.2020 г.

файл декл.

СЕКТОР ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

54

Радка Димитрова

главен специалист

28.05.2020 г.

файл декл.

ДИРЕКТОРИ

 

55

Иван Сутев

Директор Музей на мозайките

19.05.2020 г.

файл декл.

56

Снежана Дянкова

Директор ДЦПЛУ

02.06.2020 г.

файл декл.

57

Радостина  Георгиева

Директор ДГ Незабравка, филиал Детелина,филиал Здравец

28.04.2020 г.

файл декл.