Промяна в маршрута на линиите на "Волан" ЕООД във връзка с ремонтни дейности

УВЕДОМЛЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОЧНАЛИЯТ РЕМОНТ НА ПЪТ I-2 В УЧАСТЪКА ОТ КМ.146+775 ДО КМ.178+010, ОБЩИНА ДЕВНЯ УВЕДОМЯВА, ЧЕ Е НАПРАВЕНА ПРОМЯНА В МАРШРУТА НА ЛИНИИТЕ ВЪЗЛОЖЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕННИЕ ОТ ФИРМА „ВОЛАН“ ЕООД, КАТО СПИРКА ЦБА БИВА ЗАМЕНЕНА СЪС СПИРКА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ОТ 19.11.2021Г. ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ