Полезни връзки

Народно събрание на Република България

http://www.parliament.bg/

 

Президент на Република България

http://www.president.bg/

 

Министерски съвет

http://www.government.bg/

 

Министерство на финансите на Република България

http://www.minfin.bg/

 

Министерство на правосъдието на Република България

http://www.justice.government.bg/

 

Комисия за защита на личните данни

https://www.cpdp.bg/

 

Министерство на вътрешните работи

http://www.mvr.bg/default.htm

 

Национално сдружение на общините в Република България

http://projects-namrb.org/index.php/bg/

 

Областна администрация Варна

http://www.vn.government.bg/

 

Община Варна

http://www.varna.bg/

 

Комисия за защита на потребителите

https://kzp.bg/

 

Изработка и поддръжка на софтуер

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър

http://www.cadastre.bg/

 

Подай сигнал за корупция

http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12