Пета информационна среща на заинтересованите страни по проект „Enchancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain”

На 28.01.2022 г. от 10.00 часа в Пленарна зала на Общински съвет - Девня се проведе пета информационна среща на заинтересованите страни по проект „Enchancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain”, финансиран по програма Интеррег Европа 2014 -2020 на Европейската комисия по сключен договор за финансиране с референтен номер № PGI05967 между Управляващия орган  - Регионален съвет на регион Нор-Па-дьо-Кале - Франция и Водещия партньор ANATOLIKI S.A. Development Agency of Eastern Thessaloniki's  Local Authorities – Гърция.

На срещата екипа по проекта представи добри практики от проведената пета интеррегионална среща на партньорите по проект SinCE-AFC на 3 – 4 ноември 2021 г. с домакин гр. Летъркени, графство Донигал, Северна Ирландия и виртуално учебно посещение в Инвайрограйнд, Петиго и Кил Улта, Фалкарах.

Срещата продължи с представяне на публикувания на страницата на общинска администрация План за действие с мерки за стимулиране, внедряване на кръгова икономика в МСП от сектора Агроиндустрията и хранителните технологии на територията на Община Девня и приключи с дискусионен панел относно Плана за действие, становища и предложения на заинтересованите страни по финализиране на окончателния вариант на плана.