От 2 до 5 юли пръскат против комари

ОБЩИНА ДЕВНЯ УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ПРОТИВ КОМАРИ, КАКТО СЛЕДВА:

  • 02.07.2022 г. – с. Падина от 21:00 часа;
  • 03.07.2022 г. – с. Кипра от 21:00 часа и кв. „Химик“ от 20:00 часа;
  • 04.07.2022 г. – кв. „Девня 1“ от 20:30 часа;
  • 05.07.2022 г. – кв. „Девня 2“ и кв. „Река Девня“  от 20:30 часа;
  • 05.07.2022 г. – кв. „Повеляново“  и  общински път покрай „Пристанище Варна-Запад“ oт 21:00 часа;

    ТРЕТИРАНИЯТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШАТ С ПРЕПАРАТ „ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ“ И ЩЕ БЪДАТ СЪОБРАЗЕНИ С МЕТЕОРОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА СЪГЛАСНО ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОБРА ПРАКТИКА.

ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ СА ОПРЕДЕЛЕНИ 06.07.2022 Г. И 07.07.2022 Г. ЗА РЕЗЕРВНИ ДНИ.

       МОЛИМ ЛИЦАТА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПЧЕЛАРСТВО В ПОСОЧЕНИТЕ СЕЛИЩА ДА ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА!

                                               ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ