Община Девня организира разделно събиране на опасни битови отпадъци по предварителна заявка от граждани

Община Девня организира разделно събиране на опасни битови отпадъци по предварителна заявка от граждани.