Мерки срещу възникването на пожари през летния сезон от РСПБЗН-Девня

Жътвената кампания във Варненски регион е в разгара си. Следствие на дъждовете, които съпътстваха началото на лятото е налице обилна тревна растителност, която тепърва започва да съхне и създава предпоставка за възникване, и разпространение на пожари. Практиката от предходните години е показала, че голяма част от стопаните и пастирите “ПОЧИСТВАТ” растителните отпадъци и сухите треви чрез изгаряне, а това е ЗАБРАНЕНО! В следствие неправомерното и безразборното палене на огньове се стига до възникването на пожари и се нанасят значителни материални загуби на жилищния, селскостопанския, горския фонд и се вреди на екологията.

Независимо от разяснителната кампания, която РСПБЗН- Девня провежда, от началото на пожароопасният сезон, на територията на Община Девня възникнаха осем пожара на сухи треви и отпадъци, които в някои случаи застрашиха житни насаждения. Благодарение проявеният професионализъм от служителите на РСПБЗН-Девня, за щастие до загуби не се стигна. Част от пожарите са възникнали вследствие безотговорното палене на суха тревна растителност и отпадъци от пастири или безотговорни граждани.

За недопускане на пожари в сухи треви и растителни отпадъци,  както и за навременното им ликвидиране, РСПБЗН- Девня напомня:

- за забраната за изгаряне и палене на сухи треви и растителни отпадъци в стопанствата, по слоговете, крайпътни ивици и др. площи;

- на кметовете на населени места да създадат организация за своевременно включване на населението в погасяването на възникнали пожари;

- да се провежда активна разяснителна дейност за противопожарната безопасност от органите за местно самоуправление в хода на жътвената кампания;

- за активно включване на населението, общината и фирмите в осъществяване на пожарогасителни действия при необходимост;

- РСПБЗН- Девня ще извършват контролни проверки на населените места, туристическите и селскостопански обекти, посевите и техниката участваща в жътвената кампания за недопускане на нарушения на противопожарните изисквания. При констатирането на нарушения ще се търси най–строга административно-наказателна отговорност съгласно Закона за МВР, ако виновните не подлежат на по – строги санкции.

инспектор Йордан Неделчев

РСПБЗН-ДЕВНЯ