Зимен отоплителен сезон - заповед на кмета на общината

Заповед на кмета на Община Девня във връзка със зимния отоплителен сезон