Започва прием на заявления за услугата „Топъл обяд“ в Община Девня

Започва прием на заявления за получаване на топъл обяд в условията на ковидпандемията

И през следващата година Община Девня  ще продължи да предоставя услугата „Топъл обяд“. Безплатната храна за потребителите ще бъде осигурена в периода от 1 януари 2021 г. до 27 април 2021 г. включително.

Община Девня кандидатства по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19”. Проектът е по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

За включване в програмата е необходимо да се подадат заявление-декларация и декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация по образец.  Документите могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на община Девня или предоставени на хартия в сградата на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания,  в Информационния център  в общината и в кметствата по населените места.

Заявленията и подкрепящите ги документи се приемат от 14 до 18 декември от 9.00 до 17.00 часа.

Допустими целеви групи по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Девня “ :

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под прага на бедност / 369 лв./ – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на ковидинфекцията;
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност / 369 лв./, без близки, които да им окажат подкрепа;
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Кандидат – потребителите от целевите групи ще бъдат определени след преценка на допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Девня.

Също така всеки гражданин може да подава сигнали за лица попадащи в обхвата на целевите групи, както писмено така и на телефон: 0885 942094, 0519 47011.

Повече информация може да се получи в работно време на тел. 0885 942094 или в кметствата по населени места.

11.12.2020г.