Заповед №1002-67 /04.03.2022год. относно забрана за изгарянето на гуми и други силно димящи предмети на територията на Община Девня

Заповед №1002-67 /04.03.2022год. относно забрана за изгарянето на гуми и други силно димящи предмети на територията на Община Девня