Заповед №1002-493 от 29.11.2021 г. относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Девня, считано от 01.12.2021г.

Документи: