Заповед №1002-444 от 21.10.2021 г. относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Девня, считано от 21.10.2021г.