Заповед №1002- 105/08.04.2022г. относно пожароопасен сезон за посевните, защитените и горски територии на община Девня, считано от 01.04.2022г.

Документи: