Дарителска сметка за набиране на средства в подкрепа на мерките срещу разпространяването на COVID-19

Община Девня дарителска сметка

ОБЩИНА ДЕВНЯ

BG28FINV91508417051723,  BIC:FINVBGSF 

445100 – Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

445200 – Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

Средствата могат да бъдат използвани в подкрепа на мерките срещу разпространяването на COVID-19  за закупуване на предпазни средства, апарати, консумативи, препарати и др.