Актуално разписание на автобусните линии

Областни, междуселищни и общински автобусни линии, възложени за изпълнение от Община Девня на “ВОЛАН” EООД

Уважаеми пътници, за допуснати нередности или невежливо отношение, моля обадете се на телефони: 0879132245

 

Линия:  Девня - Варна / № 14, №14 А и № 28 /

(Легенда:   ХХ:ХХ – линия 14А през кв.”Химик”; ХХ:ХХ – линия 28)

 

Делнично разписание:

От Девня: 6:00; 6:20; 6:40; 7:00; 7:20; 7:40; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 11:30; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 16:20; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00

 От Варна: 6:50; 7:00; 7:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:00; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:30; 20:30; 21:30

Празнично разписание:

От Девня: 6:00; 7:00; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 18:00;  19:00; 20:00

От Варна: 7:00; 7:10; 8:00; 9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00; 21:30

__________________________________________________________________________ 

Линия: № 1 – градска линия

 

Делнично разписание:

От Девня:  5:50; 6:05; 7:30; 8:30; 9:30; 10:40; 12:45; 15:00; 16:05; 17:05; 18:20; 20:00

 От Повеляново: 6:20; 6:45; 7:00;8:00; 9:00; 10:05; 11:15; 13:15; 15:30; 16:35; 17:35; 19:00; 20:30

Празнично разписание

От Девня: 6:05; 7:20;  9:00; 13:10; 16:10; 17:20; 18:20; 19:40

 От Повеляново:  6:45; 7:50; 9:30; 13:50; 16:45; 17:50; 19:00; 20:10

­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________І

Линия:Девня – Суворово – Девня

Делнично разписание:

От Девня: 7:25; 10,00; 14:15; 16:40; 19:00

От Суворово: 6:45; 9:15; 12,30; 15:00; 17:30

Празнично разписание:

От Девня: 9,00; 14:00; 16:40; 19:00

От Суворово: 8:00; 12,30; 15:00; 17:30

 ________________________________________________________________________

Линия: Девня – Суворово – Вълчи Дол – Суворово – Девня

 

Делнично разписание:    От Девня: 10:00                 От Вълчи Дол: 12:00                           

 Празнично разписание:   От Девня: 9:00                  От Вълчи Дол: 12:00                           __________________________________________________________________________

Линия: Девня - Провадия – Девня

От Девня: 10:00                                                                           От Провадия: 12:00

 _________________________________________________________________________

Линия: Девня - Падина – Девня

 

Делнично разписание: От Девня: 7,00; 14,15; 17,00          От Падина: 7,20; 14,35, 17,20

Празнично разписание: От Девня:  8,10; 17,30                От Падина: 8,40; 17,45