Решения от заседание на Общинския съвет от 20.09.2010г.